Radhamony S

Radhamony S
Radhamony S
സിസ്റ്റർ രാധാമണി എസ്. ഹിന്ദു വിഭാഗത്തില്‍ നിന്നും ഒറ്റക്ക് വിശ്വാസത്തില്‍ വന്നു . മൂന്ന് വർഷം ബൈബിള്‍ കോളേജ് പഠനം ലഭിച്ചു. പാസ്റ്റർ പീറ്റര്‍ കെ മാനുവലിന്റെ സഹധര്‍മ്മിണി ആണ് . അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ബീഹാറില്‍ കര്‍ത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യുന്നു.
June 11, 2017

ഇത് മടങ്ങി വരവിന്‍ കാലം

ജീവജാലങ്ങള്‍ ആവാസവ്യവസ്ഥിതിയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് സ്ഥലം മാറുന്നപോലെ ദൈവമക്കള്‍ ദൈവത്തെ വിട്ടുമാറുന്നത് ഉടയവന് വേദനാജനകം ആണ്. ഇളയ മകന്റെ മടങ്ങി വരവിനായി കാത്തിരുന്ന പിതാവിന്റെ സ്നേഹം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച കര്‍ത്താവ്‌ സ്നേഹവാനായ ദൈവത്തെ നമുക്ക് കാട്ടിത്തരികയായിരുന്നു. പ്രതികൂലങ്ങള്‍ ശക്തമായിട്ടും മടങ്ങി വരുവാന്‍ മടി കാട്ടിയ നവോമി ഒടുവില്‍ മടങ്ങി ദൈവം നിശ്ചയിച്ച ദേശത്തേക്ക് വരുവാന്‍ തീരുമാനിച്ചപ്പോള്‍ മരുമകള്‍ രൂത്ത് എടുത്ത തീരുമാനം എത്ര ശ്രേഷ്ടമാണ്.
June 26, 2015

ഭീരുവിനെ ശൂരനാക്കുന്ന പാഠശാല

ഒരു വേള ദാവീദിന്റെ അടുക്കല്‍ കൂടിവന്നവര്‍ ഞെരുക്കമുള്ളവര്‍ കടമുള്ളവര്‍ സന്തുഷ്ടിയില്ലാത്തവര്‍ എന്നീ വകക്കാര്‍ ആയിരുന്നു. അത്താഴത്തിനു വകയില്ലെങ്കിലും അഭിഷേകം നഷ്ടപ്പെട്ടവന്റെ കൂടെ പോയി അപദാനം പാടി ജീവിക്കാന്‍ തയ്യാറാകാതെ അഭിഷിക്തന്റെ കൂടെ കല്ലും മുള്ളും മലയും ചവുട്ടി നടക്കുന്നതായിരുന്നു ദൈവീക പദ്ധതി എന്ന് തിരിച്ചരിഞ്ഞവരായിരുന്നു അവര്‍. കാടുകളും മേടുകളും താണ്ടി വലഞ്ഞു നടന്നവരെ വലന്കൈയും ഇടങ്കൈയ്യും ഒരുപോലെ വിനിയോഗിച്ചു ശത്രുവുവിനെ തുരത്തുന്ന ശൂരന്മാരക്കിയത് ദൈവത്തിന്റെ പാഠശാലയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്.