Pr. Biju Dominic

Biju Dominic
Pr. Biju Dominic
പാസ്റ്റർ ബിജു ഡൊമിനിക്ക് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത്‌ ചർച്ച്‌ മിനിസ്റ്റ്രി ചെയ്യുന്നു. സ്വന്ത സ്ഥലം കോട്ടയം ഭാര്യ: അനു. മക്കൾ: അലൻ, അബിൻ
May 23, 2016

കുരുടന്മാർ

കാലഘട്ടത്തിന് അനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാനെന്ന വ്യാജേന സർവശക്തനായ ദൈവം കല്പിച്ചിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനപ്രമാണങ്ങൾ മറന്ന് വിട്ടു വീഴ്ചകൾക്കും, ഒത്തു തീർപ്പിനും കൂട്ടു നില്ക്കുന്ന ക്രൈസ്തവരോടും, സമൂഹങ്ങളോടും, സഭകളോടും ഉയിർത്തെഴുന്നെറ്റ യേശുവിന് പറയുവാനുള്ളത് നീ 'കുരുടൻ ആകുന്നു ' എന്നത്രെ!! ഭൌതീകമായ ധനത്തിലും സ്ഥാനമാനങ്ങളിലും ഊറ്റം കൊള്ളുന്ന ഈ കുരുടന്മാർ കർത്താവിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിർഭാഗ്യവാന്മാരും, അരിഷ്ടന്മാരും, നഗ്നരും ആണെന്ന് ലവൊദിക്കാ സഭയോടുള്ള ദൂതിലൂടെ കർത്താവ് നമ്മെ ചൂണ്ടി കാണിക്കുന്നു.
May 20, 2016

എന്റെ കഴിവുകൾക്കപ്പുറം

ഡി എൽ മൂഡി , സി എച്ച് സ്പർജൻ , ജോര്ജ് മുള്ളർ , ഹഡ്സണ്‍ ടെയ്ലർ... പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ ശക്തമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടവരുടെ പട്ടിക നീളുകയാണ്.. അവരിൽ ഏറ്റവും കുറവ് വിദ്യാഭ്യാസവും വാക്ചാതുര്യവും ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തി ഡി എൽ മൂഡി തന്നെയായിരുന്നു! എന്നാൽ വിദ്യാവിഹീനനും, വളരെ സാധാരണക്കാരനുമായ ആ 'ചെരുപ്പ് കച്ചവടക്കാരനെ' ജന കോടികളുടെ സുവിശേഷീകരണത്തിനായി ദൈവം ഒരു ഉപകരണം ആക്കി മാറ്റി.
May 15, 2016

ദൈവത്താൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുക

'എനിക്ക്‌ കഴിവില്ല വിദ്ധ്യാഭ്യാസമില്ല പണമില്ല ലോക പരിചയമില്ല വാക്ചാതുര്യമില്ല' എന്നൊക്കെ ഉള്ള ചിന്തകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പലപ്പോഴും കടന്ന് വരാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ കർത്താവിനു വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്ന് കരുതി നിരാശപ്പെടുന്നവരും ചുരുക്കമല്ല. എന്നാൽ ദൈവവചനം ആകമാനമായി നാം പഠിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിനു നമ്മെ ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മുടെ കഴിവുകളോ സാദ്ധ്യതകളോ ആവശ്യമില്ല എന്നു മനസിലാക്കുവാൻ കഴിയും.
May 11, 2016

ദൈവത്തെക്കാൾ മനുഷ്യരെ അനുസരിക്കുയോ

യേശുവിനെകുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കരുത് എന്ന് യെഹൂദ മതാധികാരികളുടെ ശക്തമായ താക്കീതിന് പത്രോസിന്റെയും യോഹന്നാന്റെയും മറുചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയം. മനുഷ്യരെ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മരണമാണ് മുന്നിലുള്ളതെന്ന ഭീഷണി മുഴങ്ങുമ്പോഴും ആ ഭീഷണിയെ അവഗണിച്ച്, തങ്ങളെ വിളിച്ച അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ മാത്രമേ അനുസരിക്കൂ എന്ന് സ്വന്തം ജീവനെ പണയം വച്ചുകൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന വെറും സാധാരണക്കാരായ പത്രോസിനെയും യോഹന്നാനെയും പോലെ അനേകരെ തിരുവചനത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ദൃഡ നിശ്ചയമുള്ള സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരെയാണ് ദൈവം തന്റെ ദൗത്യത്തിനായി ഉപയോഗിച്ച് മഹത്വമുള്ള അസാധാരണാക്കാരായി തീർക്കുന്നതെന്ന് തിരുവചനത്തിലെ അസംഖ്യങ്ങളായ സംഭവങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു.
June 1, 2015

ദൈവരാജ്യത്തിലേയ്ക്ക്…

യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ പാപമോചനം ലഭിച്ച ഏവരും സാത്താന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്നും വിടുവിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. നാം പരിപൂർണമായും കർത്താവായ യേശുവിന്റെ പുതിയ അധികാരത്തിനു കീഴിലായിരിക്കുന്നു. യേശുകർത്താവിലുള്ള പുതു ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസികളായ നാം വളരുമ്പോൾ, യേശുവുമായുള്ള ശരിയായ ബന്ധത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദൈവരാജ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് നാം കണ്ടെത്തുന്നു.
May 12, 2015

ആത്മീയ സമ്പന്നത

ആത്മീയ സമ്പന്നതയാണു ദൈവം നമ്മിൽ നിന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്‌. കള്ളന്മാർ തുരന്ന് മോഷ്ടിക്കുന്നതും ചിതലെടുത്ത് നശിക്കുന്നതുമായ ഈ ലോകത്തിലെ നിക്ഷേപങ്ങളല്ല മറിച്ച് നിത്യമായി നിൽക്കുന്ന സ്വർഗീയ നിക്ഷേപം ഉറപ്പിക്കുവാൻ നാം ശ്രദ്ധിക്കണം.